presovskyregion.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Akcie a podujatia - Prešovský región - informačný portál

Akcie 1-20 z 47

AKCIE A PODUJATIA a okolie

Všetko čo mám rád

25.6. - 25.6.2016 / 19:00

Miesto konania: Námestie Majstra Pavla 58
Príbeh Tomáša, 38ročného muža, ktorý je konfrontovaný so zásadným zlomom vo svojom živote. Zaplieta sa do malicherných konfliktov so svojou bývalou ženou, rieši neriešiteľné problémy svojho dospievajúceho syna, pomoc od neho očakávajú i jeho starnúci rodičia. A tak útek od všetkého s mladou Angličankou sa zdá byť jediným východiskom... Réžia: Martin Šulík • Scenár: Martin Šulík • Hrajú: Juraj Nvota, Gina Bellman, Jakub Ursíny, Zdena Studenková, Marta Rašlová

Všetko čo mám rád

JUNIÁLES

25.6. - 25.6.2016 / 14:00

Miesto konania: areál Základnej školy, Poprad - Veľká
Mesto Poprad, Klub Veličanov a ZŠ s MŠ Poprad - Veľká všetkých srdečne pozývajú na program plný športu, kultúry a zábavy v podaní DFS VENČEK, JOŽA PROČKA, hudobnej skupiny STAR a živých zvieratiek.

JUNIÁLES

BEH NA ZELENÉ PLESO

25.6. - 25.6.2016 / 17:00

Miesto konania: Tatranské Matliare – štart Kežmarská Biela voda
11. ročník pretekov v behu na Chatu pri Zelenom plese na pamiatku Karla Jakeša. +421 903 142 477, registrácia na: www.alkanklub.eu Vstup pre divákov voľný

BEH NA ZELENÉ PLESO

Školský výlet na golfe vo Vysokých Tatrách

28.4. - 1.9.2016 / 10:00

Miesto konania: golfový rezort Black Stork vo Veľkej Lomnici
Doprajte si golf na školskom výlete vo Vysokých Tatrách! Trénujte na odpalisku, plávajte v bazénoch a ochutnajte výborné dobroty od šéfkuchára a cukrárky. Zapožičiame vám golfové palice, loptičky a odpálite ich pod vedením golfového inštruktora. Trénovať budete na cvičných plochách odpaliska a putting green-e. Cena: 8 € / osoba / 2 hodiny, zahŕňa zapožičanie palíc, rangeové loptičky, vstup na tréningové plochy a lekciu golfového inštruktora; pedagogický dozor grátis. Platí pre skupiny aspoň 10 až maximálne 15 juniorov (do 21 rokov) s pedagogickým dozorom v pondelok, utorok a stredu. Relaxovať môžete aj vo wellness centre štýlového hotela International**** priamo na ihrisku! Vstup do 15:00 do vnútorného a vonkajšieho bazéna s protiprúdum a vírivky je za 4 € / osoba* / 1 hodina, vstup po 15:00 je za 8 € / osoba* / 1 hodina a k dispozícii sú už aj suchá, parná a infrasauna, ochladzovací bazénik a tepidárium (*juniori do 12 rokov majú 50% zľavu). Ponúkame vám obed v hotelovej reštaurácii s výhľadom na Tatry už za 5 € (napr. hovädzí vývar a šišky) a naša vychýrená cukrárka rada upečie vynikajúce torty a dezerty len pre vás! Na golfové ihrisko sa pohodlne dostanete aj lokálnym vláčikom na zastávku Veľká Lomnica – GOLF zo železničnej stanice Poprad smerom do Tatranskej Lomnice! Radi vám odpovieme na vaše otázky a pripravíme ponuku podľa vašich predstáv. Kontaktujte nás na international@golfinter.sk.

Školský výlet na golfe vo Vysokých Tatrách

KULTÚRNY TREKING v Galérii umelcov Spiša

16.5.2016 - 20.5.2216

Miesto konania: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
KULTÚRNY TREKING v Galérii umelcov Spiša v rámci Noci múzeí a galérií 2016 v sobotu, 21. 5. 2016: KRIŽOVATKY: STREDNÝ VÝCHOD BLÍZKY VÝCHODU / 2. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu

KULTÚRNY TREKING v Galérii umelcov Spiša

Bienále maľby V.?, Živá maľba / Living Painting

1.6. - 4.9.2016

Miesto konania: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Kurátor projektu: Mgr. Gabriela Garlatyová Odborná spolupráca: Mgr. Kamila Paceková – GUS Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174623 Grafika: Mgr. art. Ivana Betková, Košice Výstava Bienále maľby V.?, Živá maľba / Living Painting v kurátorskej koncepcii Mgr. Gabriely Garlatyovej je jedinou reprízou unikátneho projektu, uvedeného koncom minulého roka iba v Mestskej galérii Rimavská Sobota. Kurátorka prezentuje tvorbu siedmich mladých umelcov, ktorých spája netradičný prístup k médiu maľby: Juraj Florek, Martin Kochan, Patrícia Koyšová, Anna Krivanská, Filip Sabol, Rastislav Sedlačík a Juraj Toman. „Názov piateho ročníka Bienále maľby - Živá maľba poukazuje na kvality, ktoré súvisia s prežívaním umelca a umelkyne. Sústreďuje sa na procesuálnosť maľby v rozdielnom prežívaní tvorby umelcom, ale aj vo fyzickom vznikaní maľby v čase a priestore. Odráža myslenie a povahu maliara a maliarky, ale aj ich intuíciu, imagináciu a tvorivú energiu maľujúceho. Na maľovaný obraz sa dá pozerať ako na formu, ktorú popisujeme cez kvality rukopisu, originality, štýlu, farebnosti, témy. Výstava Živá maľba poukazuje na obrazy cez optiku prežívania ako kontemplatívnej aktivity, alebo zažívania a mapovania okolitého sveta,“ poznamenáva kurátorka výstavy Gabriela Garlatyová. Procesuálna organická abstrakcia Patrície Koyšovej je maľbou, ktorá pomocou farby a tvarov dynamicky prežíva a odtláča tvary životného priestoru, vesmíru, bunky, embrya. Anna Krivanská priestor analyzuje v jeho prvotných štruktúrach, konštrukciách, ktoré organicky narastajú a množia sa. Jej prežívanie má meditatívnu povahu. Na druhej strane je organické vnímanie maľby doplnené dielami, ktoré používajú procesuálnosť životnej skúsenosti umelca vnímajúceho a mapujúceho okolitý životný priestor. Takou je maľba Filipa Sabola používajúca jazyk geometrie vychádzajúcej z grafických znakov písma vpísaného do architektonických pôdorysov. Rastislav Sedlačík narába s geometrickými naráciami premyslene. Pôvodne fotorealisticky zobrazené predmestské architektúry prepisuje do jazyka neortodoxnej geometrie, využíva aktívne šifry odkazujúce na avantgardné znaky Malevičových suprematistických obrazových architektúr či El-Lisického Pronounov. Životná skúsenosť, dennodenné prežívanie je aktualizované v krajinomaľbách Juraja Floreka a Juraja Tomana, ktorí vytvárajú maľbu citujúcu a preverujúcu realistický a zobrazujúci jazyk. Martin Kochan prináša výstave o maľbe otáznik, ktorý je v názve Bienále maľby prítomný od začiatku. Konceptuálne a nemaliarsky kreovaný fotografický výskum nájdených maliarskych situácií na stenách zateplených panelákov, miešajúci svet umenia so svetom ulice je na výstave daný do kontaktu s abstraktnou maľbou R. Sedlačíka a F. Sabola a s jej novými oživenými formami a témami. (Z textu kurátorky výstavy Mgr. Gabriely Garlatyovej)

Bienále maľby V.?, Živá maľba / Living Painting

Unikátna tematická výstava Femme Fatale

1.6. - 4.9.2016

Miesto konania: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Výstava Femme Fatale (Osudová žena) v kurátorskej koncepcii Mgr. Petra Markoviča prezentuje motív ženy vo východoslovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčas-nosť v tvorbe 49 umelcov: Aranyossy Á., Bauer K., Bendík J., Binder T., Blažo F., Bubelinyová J., Bukovinský J., Collinásy J., Čičvák M., Doboš A., Dovičáková L., Durkaj S., Eckerdt A., Éder J., Erdélyi V., Feďkovič N., Feld Ľ., Filep Š., Fodor Š., Halász-Hradil E., Hanula J., Hegyesy J., Hula Valenčíková M., Jakoby J., Jasusch A., Jordán M., Kieselbach G., Kornucik J., Kövári-Kačmarik K., Krón E., Kurth M., Lányi M., Löffler V., Máthé J., Milly D., Mousson T. J., Nemčík J., Oravec I., Patočka F., Picha T., Račko A., Rogovský M., Schiller G., Sirka B., Slaminka V., Spannerová E., Šefčík V., Tkáčiková E., Weiss V. Ojedinelý tematický projekt, ktorý bol v minulom roku uvedený v Múzeu V. Löfflera v Košiciach, je v Galérii umelcov Spiša rozdelený na päť samostatných celkov, reflektujúcich vývoj témy: 1. Cherchez la femme; 2. Tradičný európsky kultúrny motív a jeho osudovosť; 3. Odpútavanie sa od klasickej výtvarnej tradície; 4. Strata sakrálnosti vnímania témy ženy. Ostala len ironická hra a skepsa?; 5. Pozitívna skutočnosť – tradičný motív zobrazenia stále žije... ešte a dokedy?. Výstava sa zameriava na vývoj témy s motívom ženy vo východoslovenskom výtvarnom umení v rozpätí rokov 1900 až 2015, teda v priebehu posledného storočia s presahom do súčasnosti. Femme Fatale je osudová žena, príťažlivá a zvodná, schopná svojím šarmom zaujať a očariť muža. Tému ženy, z hľadiska výtvarných žánrov môžeme považovať za jeden z najatraktívnejších pohľadov na súčasné umenie, typická bola pre tvorbu viacerých umelcov napr. Juraja Collinásyho, Júliusa Jakobyho, Elemíra Halas-Hradila, Alexandra Eckerdta, Vojtecha Löfflera, Františka Patočku, Editu Spannerovú, Luciu Dovičákovú a i. Cieľom výstavy je predstaviť širokej verejnosti rôzne žánrové vnímanie témy vo viacerých výtvarných druhoch – maľbe, kresbe, plastike, grafike a pod. Vzhľadom k tomu, že téma ženy patrí medzi nadčasové, umožňuje reflexiu témy v súčasnom výtvarnom umení a jej prepojenie so silnou východoslovenskou výtvarnou tradíciou. Ambíciou projektu je prezentovanie málo dostupných diel zo súkromných zbierok a ateliérov jednotlivých autorov, teda diela, ktoré ešte verejne prezentované neboli. Základným cieľom je výstavné podchytenie témy a jej umenovedná reflexia, ako i prepojenie tvorby staršej a mladšej generácie autorov, rovnako aj integrácia tvorby mladšej a najmladšej generácie na platforme, vytvárajúcej podmienky pre vytváranie širšej historickej kontinuity.

Unikátna tematická výstava Femme Fatale

DNI HUMORU NA SPIŠI 2016

24.6. - 26.6.2016

Miesto konania: Námestie sv. Egídia
24. jún / 18.00 / piatok / Námestie sv. Egídia ŠČAMBA Hudobno–zábavná ľudová skupina z východného Slovenska. 25. jún / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia KLAUN HUDOBNÍKOM Teáter Komika  - "Klaun hodobníkom". Rodinná klauniáda pre deti a rodičov. Klaun Adyno ušiel z jedného slávneho cirkusu, aby sa stal veľkým hudobníkom. Stretne klauna Lupyho a príďte sa pozrieť, ako to celé nakoniec dopadne...... .   25. jún / 14.00 / sobota / areál Základnej školy, Poprad - Veľká JUNIÁLES Mesto Poprad, Klub Veličanov a ZŠ s MŠ Poprad - Veľká všetkých srdečne pozývajú na program plný športu, kultúry a zábavy v podaní DFS VENČEK, JOŽA PROČKA, hudobnej skupiny STAR a živých zvieratiek. 25. jún / 18.00 / sobota / Námestie sv. Egídia DARČEK Komédia v podaní JOŽA PROČKA A ANDREI PROFANTOVEJ. 25. jún / sobota / 21.00 / Námestie sv. Egídia GRISWOLDOVCI / FILMY NA PLÁTNE / USA / Komédia / 95 min. Na bránice divákov zaútočí ďalšia generácia známej filmovej rodinky Griswoldovci. V hlavných úlohách filmu  Ed Helms a Christina Applegate, ktorí zoberú rodinu na cestu, kde spoločne zažijú ďalšie bláznivé dobrodružstvo. Film je debutom dua Jonathan Goldstein & John Francis Daleys. Rusty Griswold sa podľa vzoru svojho otca rozhodne pre upevnenie rodinných väzieb, rozhodne sa prekvapiť svoju ženu Debbie a ich dvoch synov Jamesa a Kevina a zobrať ich do najobľúbenejšieho amerického zábavného parku Wally World. 26. jún / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia ĽUBO VIRÁG Hudobní kritici ho prirovnávajú k nezabudnuteľnému speváckemu mágovi Karolovi Duchoňovi. Poslucháči na jeho koncertoch plačú od dojatia alebo od šťastia. Rómske piesne totiž spieva zo srdca ako nikto iný

DNI  HUMORU NA SPIŠI 2016

Večera pod hviezdami

24.6. - 20.8.2016 / 18:30

Miesto konania: Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, Skalnaté pleso
Ochutnajte najromantickejšie noci plné hviezd vo Vysokých Tatrách! Zažite nezabudnuteľnú večeru pod hviezdami na Skalnatom plese vo výške 1751 m n.m. Túto jedinečnú možnosť máte len 3 krát za sezónu – 24.6., 6.8. a 20.8. 2016. Večerné dobrodružstvo začína už v Apresski bare v Tatranskej Lomnici welcome drinkom. Nasleduje vývoz lanovkami na Skalnaté pleso. V nadmorskej výške 1751 m n.m. objavíte výnimočné chute starostlivo pripravených jedál. V reštaurácii Skalnaté pleso si pochutnáte na skvelých špecialitách. Romantický večer pokračuje prehliadkou Galérie Encián, vyhliadkovej veže a hvezdárne. Každý z večerov je unikátny a tematický so špeciálnym sprievodným program viazaný na tú ktorú tému.

Večera pod hviezdami

VO VETRE KOPÝT

26.6. - 26.6.2016 / 15:00

Miesto konania: Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA
Film SR, 52 min., réžia: Braňo Molnár, Pavel Gejdoš. Filmové premietanie festivalu Hory a mesto. Repríza. Organizátor: Kaviareň a čajovňa U VLKA, rezervácie na: uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk +421 908 704 412 Vstupné: 1 €

VO VETRE KOPÝT

HRA BEZ NÁSLEDKOV ALEBO KTO KOHO SOTIL DO RYBNÍKA

30.6. - 30.6.2016 / 20:00

Miesto konania: Námestie sv. Egídia
Divadelná hra z tvorby dvojice autorov J. Dell a G. Sibleyras je príťažlivá najmä spôsobom, akým dešifruje svet tridsiatnikov, ktorí dávajú priestor kariére pred neistým putom rodinného zväzku. Účinkujú – M. ČOBEJOVÁ, L. PELČ, L. DÓZA, L. HURAJOVÁ a G. HOLOŠKA, v réžii J. Bielika.

HRA BEZ NÁSLEDKOV ALEBO KTO KOHO SOTIL DO RYBNÍKA

Prázdniny All Exclusive 2D,ČD,Bont

30.6. - 30.6.2016 / 19:00

Miesto konania: Námestie Majstra Pavla 58
Amazonka nikdy nebola vo väčšom nebezpečenstve! Predstavte si, že dáte dokopy štvoricu po opici, odfakovaného pána profesora 2 a všetko to pekne krásne pošlete prvým lietadlom do Brazílie… Čo z toho vznikne? Šialená komédia plná gagov - Prázdniny all exclusive. Nájdená kamera na selfie tyči odhalí, čo všetko sa stalo počas jedného výletu, ktorý si urobila partička európanov do brazílskej džungle. A ukáže neuveriteľné veci! Počínajúc likvidáciou obrovského pavúka v trenírkach a domorodým kmeňom prenasledujúcim babičku na elektrickom kolieskovom kresle končiac. Prázdninami all exclusive dostáva filmový žáner „Found Footage“ úplne nečakaný smer bláznivej zábavy. Nie, tu sa naozaj báť nebudete. Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička vydáva na výlet, otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domorodé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, ktorou si jeden z nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale karneval katastrof. Drzú babičku by ešte prežili. Ani dve sexy slečny, ktoré sa k nim pridajú, nie sú to najhoršie. Leňochod je dokonca roztomilý. Talent na vytváranie šialených situácií a problémov premení exotický raj na kôlničku na drevo skôr, než by si povedal Pelé. Tukan by mohol rozprávať! V roli otca snúbenice hlavného hrdinu sa predstaví slávny komik Christian Clavier (Návštevníci, Čo sme komu urobili?, Astérix). Réžia: Nicolas Benamou, Philippe Lacheau • Scenár: Nicolas Benamou, Philippe Lacheau • Kamera: Antoine Marteau • Hrajú: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Christian Clavier, Alice David, Vincent Desagnat, Tarek Boudali, Julien Arruti, Charlotte Gabris

Prázdniny All Exclusive 2D,ČD,Bont

Legenda o Tarzanovi

30.6. - 1.7.2016

Miesto konania: Námestie Majstra Pavla 58
30.6.2016 - 17:00 1.7.2016 - 17:00 Už mnoho rokov uplynulo od doby, kedy Tarzan (Skarsgår ) zmenil život v africkej džungli za život bohatého Johna Claytona III, Lorda Greystoke, po boku svojej milovanej manželky Jane (Margot Robbie). Teraz je vyslaný späť do Konga ako obchodný emisár parlamentu bez toho, aby tušil, že má zohrať úlohu pešiaka v smrteľne nebezpečnej hre chamtivosti a pomsty belgického kapitána Leona Roma (Christoph Waltz). Ale ľudia stojaci za vražedným sprisahaním vôbec netušia, s kým majú tú česť. Námet: Edgar Rice Burroughs • Réžia: David Yates • Scenár: Craig Brewer, Stuart Beattie • Hrajú: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, John Hurt, Rory J. Saper, Adam Starks, Casper Crump, Cédric Weber, Teresa Churcher, Djimon Hounsou, Ella Purnell, Lasco Atkins, Matt Cross, Osy Ikhile, Simon Russell Beale

Legenda o Tarzanovi

HURÁ PRÁZDNINY

1.7. - 1.7.2016 / 13:00

Miesto konania: Ihrisko pri ZŠ v Ľubici
Atrakcie: Šmýkačka Maľovanie na tvár Zábavno - športové disciplíny Jazda na koni Tvorivé dielne Ukážka prác SČK Ukážky činnosti DHZ Tombola

HURÁ PRÁZDNINY

PAVEL HELAN / KONCERT / ČESKO

1.7. - 1.7.2016 / 19:00

Miesto konania: Námestie sv. Egídia
Pavel v roku 2012 koncertoval v Malajzii a v Hongkongu. Na jeseň v roku 2013 sa stal finalistom súťaže ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT. V roku 2014 vydal CD „iBůh“ a vyrazil na prvé samostatné Ajfon turné. V roku 2015 absolvoval festivaly a kluby v Česku a na Slovensku a bol hosťom Hradišťanu, Tomáša Klusa a Honzu Nedvěda. Spevák P. Helan má u svojich poslucháčov označenie „vlídní písničkář“. 2. júl / 10.00 – 16.00 / sobota / Námestie sv. Egídia / pri fontáne / ANNOGALLERY OPEN AIR 2016 KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI A DOSPELÝCH ANNOGALLERY v spolupráci s mestom Poprad pripravila pre Popradčanov každého veku možnosť zahrať sa s hlinou, vytočiť si na hrnčiarskom kruhu svoje umelecké dielko a vypáliť si ho v skutočnej keramickej peci. Príďte a hrajte sa s nami! 2. júl / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia BEZ DYCHU / FILMY NA PLÁTNE / USA / Akčný / 100 min. Film hovorí o kedysi skvelom nájomnom vrahovi Jimmym Conlonovi (Liam Neeson), ktorý mal prezývku "Gravedigger". V súčasnosti je  už 55-ročný Jimmy iba tieňom seba samého a hriechy svojej minulosti sa snaží vyriešiť pri poháriku  whisky. Jeho najlepším priateľom je  starnúci mafiánsky boss Shawn Maguire (Ed Harris). Zvláštnu trojicu dopĺňa detektív, ktorý je už tridsať rokov o krok  pozadu za Jimmym. Život unaveného zabijaka  naberie rýchly spád, keď sa podsvetie rozhodne zlikvidovať jeho syna Mika (Joel Kinnaman), ktorého kedysi dávno opustil. Jimmy má presne jednu noc na to, aby sa rozhodol, či zachová lojalitu svojej zločineckej rodiny, alebo ostane verný tej skutočnej. 3. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia KLASIK BAND / PROMENÁDNY KONCERT Za krátky čas pôsobenia získal niekoľko úspechov. Pravidelne sa zúčastňuje verejných koncertov, výchovných koncertov a súťaží, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Najvýraznejšie úspechy dosiahol v  Celoslovenskej súťaži pop-rockových a jazzových skupín ZUŠ, pravidelne organizovanej v Košiciach, a  v „Gelnickom kľúči“ v Gelnici. Repertoár má zložený z populárnych, klasických, tanečných a bigbandových skladieb. Obsadenie orchestra je zostavené z dychových nástrojov (flauty, klarinety, saxofóny, trúbky) a rytmickej sekcie (bicie, el. gitary, basgitara, perkusie). Posledným úspechom bola účasť na Medzinárodnom festivale orchestrov a zborov v Košiciach – Šengenský poludník, kde sa orchester výborne prezentoval medzi zahraničnými hosťami. Klasik band je orchestrom Základnej umeleckej školy v Košiciach. Umeleckými vedúcimi sú učitelia Mgr. art. Monika Samselyová a Mgr. art. Ján Samsely. 5. júl / 18.00 / utorok / Námestie sv. Egídia SLADKÝ SPIŠ - ROMAN VITKOVSKÝ / OSTROV Akcia „Sladký Spiš“ je šnúra benefičných koncertov v regióne Spiš pre deti, mládež a pre každého, kto trpí na ochorenie cukrovky. Spojená je s jazdou na koni – cca 120 km medzi koncertmi v mestách Sp. Vlachy - Sp. Nová Ves – Poprad - Levoča – Sp. Vlachy a je pohľadom na život očami diabetika. Pestrý repertoár z americkej, českej i zo slovenskej hudby zahrá a zaspieva v popradskom Klube Zóna Roman Vitkovský. Rodák z nášho mesta „nasával“ svoju milovanú country priamo v jej rodisku - v Spojených štátoch amerických v NASHVILLE. Koncert hudobnej skupiny Ostrov. Štefan Šanta pôsobí na domácej folkovej scéne od roku 1987 ako solitér, ale i v rôznych zoskupeniach. Hoci meno pesničkára Števa Šantu nie je zatiaľ širšej verejnosti príliš známe, vo folkových kruhoch sa o ňom už dávno vie. Skupina OSTROV účinkuje v zložení: Štefan Šanta - gitara, spev, Richard Gerényi - basgitara, vokál, Tibor Pokorný - akordeón, Tomáš Kvasnica - bicie, vokál.

PAVEL HELAN / KONCERT / ČESKO

BEZ DYCHU / FILMY NA PLÁTNE / USA / Akčný / 100 m

2.7. - 2.7.2016 / 21:00

Miesto konania: Námestie sv. Egídia
Film hovorí o kedysi skvelom nájomnom vrahovi Jimmym Conlonovi (Liam Neeson), ktorý mal prezývku "Gravedigger". V súčasnosti je  už 55-ročný Jimmy iba tieňom seba samého a hriechy svojej minulosti sa snaží vyriešiť pri poháriku  whisky. Jeho najlepším priateľom je  starnúci mafiánsky boss Shawn Maguire (Ed Harris). Zvláštnu trojicu dopĺňa detektív, ktorý je už tridsať rokov o krok  pozadu za Jimmym. Život unaveného zabijaka  naberie rýchly spád, keď sa podsvetie rozhodne zlikvidovať jeho syna Mika (Joel Kinnaman), ktorého kedysi dávno opustil. Jimmy má presne jednu noc na to, aby sa rozhodol, či zachová lojalitu svojej zločineckej rodiny, alebo ostane verný tej skutočnej.

BEZ DYCHU / FILMY NA PLÁTNE / USA / Akčný / 100 m

ANNOGALLERY OPEN AIR 2016 KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE

2.7. - 2.7.2016 / 10:00 - 16:00

Miesto konania: Námestie sv. Egídia
ANNOGALLERY OPEN AIR 2016 KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETO A DOSPELÝCH ANNOGALLERY v spolupráci s mestom Poprad pripravila pre Popradčanov každého veku možnosť zahrať sa s hlinou, vytočiť si na hrnčiarskom kruhu svoje umelecké dielko a vypáliť si ho v skutočnej keramickej peci. Príďte a hrajte sa s nami!

ANNOGALLERY OPEN AIR 2016 KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE

KLASIK BAND / PROMENÁDNY KONCERT

3.7. - 3.7.2016 / 15:00

Miesto konania: Námestie sv. Egídia
Za krátky čas pôsobenia získal niekoľko úspechov. Pravidelne sa zúčastňuje verejných koncertov, výchovných koncertov a súťaží, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Najvýraznejšie úspechy dosiahol v  Celoslovenskej súťaži pop-rockových a jazzových skupín ZUŠ, pravidelne organizovanej v Košiciach, a  v „Gelnickom kľúči“ v Gelnici. Repertoár má zložený z populárnych, klasických, tanečných a bigbandových skladieb. Obsadenie orchestra je zostavené z dychových nástrojov (flauty, klarinety, saxofóny, trúbky) a rytmickej sekcie (bicie, el. gitary, basgitara, perkusie). Posledným úspechom bola účasť na Medzinárodnom festivale orchestrov a zborov v Košiciach – Šengenský poludník, kde sa orchester výborne prezentoval medzi zahraničnými hosťami. Klasik band je orchestrom Základnej umeleckej školy v Košiciach. Umeleckými vedúcimi sú učitelia Mgr. art. Monika Samselyová a Mgr. art. Ján Samsely.

KLASIK BAND / PROMENÁDNY KONCERT

SLADKÝ SPIŠ - ROMAN VITKOVSKÝ / OSTROV

5.7. - 5.7.2016 / 18:00

Miesto konania: Námestie sv. Egídia
Akcia „Sladký Spiš“ je šnúra benefičných koncertov v regióne Spiš pre deti, mládež a pre každého, kto trpí na ochorenie cukrovky. Spojená je s jazdou na koni – cca 120 km medzi koncertmi v mestách Sp. Vlachy - Sp. Nová Ves – Poprad - Levoča – Sp. Vlachy a je pohľadom na život očami diabetika. Pestrý repertoár z americkej, českej i zo slovenskej hudby zahrá a zaspieva v popradskom Klube Zóna Roman Vitkovský. Rodák z nášho mesta „nasával“ svoju milovanú country priamo v jej rodisku - v Spojených štátoch amerických v NASHVILLE. Koncert hudobnej skupiny Ostrov. Štefan Šanta pôsobí na domácej folkovej scéne od roku 1987 ako solitér, ale i v rôznych zoskupeniach. Hoci meno pesničkára Števa Šantu nie je zatiaľ širšej verejnosti príliš známe, vo folkových kruhoch sa o ňom už dávno vie. Skupina OSTROV účinkuje v zložení: Štefan Šanta - gitara, spev, Richard Gerényi - basgitara, vokál, Tibor Pokorný - akordeón, Tomáš Kvasnica - bicie, vokál.

SLADKÝ SPIŠ - ROMAN VITKOVSKÝ / OSTROV

DIVADLO NA DOSKE PREŠOV / ZÁKON ŽIEN

7.7. - 7.7.2016 / 20:00

Miesto konania: Námestie sv. Egídia
Ľudová veselohra na motívy hry J. G. Tajovského Ženský zákon v podaní hercov DIVADLA NA DOSKE. Ľúbostný príbeh Miška a Aničky, ktorí musia vo svojej láske prekonávať prekážky v podobe mamonárstva a malomeštiactva rodičov.

DIVADLO NA DOSKE  PREŠOV / ZÁKON ŽIEN
Akcie 1-20 z 47

Akcie a podujatia

Pripravujete akciu, športové alebo spoločenské podujatie? Vyplňte formulár a vami propagovaná akcia bude po kontrole administrátorom portálu, pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Chcete zverejňovať mesačné programy kín, divadiel, hudobných a športových klubov, múzeí či galérií?
Vyplňte formulár a vložte do neho prílohu vo Worde alebo formáte pdf. a .jpg. Po kontrole administrátorom bude vami propagovaná akcia pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang